BLOG BYL AŽ DO ODVOLÁNÍ POZASTAVEN

BLOG BYL AŽ DO ODVOLÁNÍ POZASTAVEN

BLOG BYL AŽ DO ODVOLÁNÍ POZASTAVEN

BLOG BYL AŽ DO ODVOLÁNÍ POZASTAVEN

BLOG BYL AŽ DO ODVOLÁNÍ POZASTAVEN

BLOG BYL AŽ DO ODVOLÁNÍ POZASTAVEN


Únor 2011

Test ze zeměpisu 7.3.2011

24. února 2011 v 16:18 Testy
7.2.2011 píšeme ze zeměpisu, konkrétně ze slepé mapy celé evropy !

Test z dějepisu 8.3.2011

24. února 2011 v 16:17 Testy
Píšeme z Francouzské revoluce a NAPOLEONA !!!


ALKANY

20. února 2011 v 10:29
Jsou uhlovodíky s pouze jednoduchými vazbami a přímým (otevřeným) řetězcem
Uhlovodíky jsou dvouprvkové sloučeniny uhlíku a vodíku
Název
Molekulový vzorec
Racionální vzorec
Methan
CH4
CH4
Ethan
C2H6
CH3-CH3
Propan
C3H8
CH3-CH2-CH3
Butan
C4H10
CH3-CH2-CH2-CH3
Pentan
C5H12
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3
Hexan
C6H14
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
Heptan
C7H16
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
Oktan
C8H18
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
Nonan
C9H20
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
Dekan
C10H22
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

Methan, ethan, propan, butan

-          Jsou bezbarvé plyny
-          Hořlavé
-          Nerozpustné ve vodě
-          Těžší než vzduch
-          Obsažené v zemním plynu (95% tvoří methan)

Methan

-          Je hlavní složkou zemního plynu
-          Součást bioplynu
-          Součást atmosféry, mnoha planet a měsíců
-          V určitém poměru se vzduchem tvoří výbušnou směs
-          Získává se ze zemního plynu
-          Surovina pro chemický průmysl (výroba vodíku, sazí, acetylenu)

Propan, butan

-          Směs dvou plynů (tlakové lahve - stlačené a zkapalněné)
-          LPG - alternativní palivo pro spalovací motory
-          Z bezpečnostních důvodů v letní směsi méně propanu - má nižší teplotu vatu a při vyšších teplotách možnost výbuchu
-          Získávají se ze zemního plynu

Obecný vzorec

CnH2n+2


Slovíčka pro KOXU

17. února 2011 v 14:14
Tady máš ty slovíčka k testu:
 1. strana 1
 2. strana 2
 3. strana 3
 4. strana 4


Test z biologie - od 18.2.2011 po .... (datum není určitý)

15. února 2011 v 21:18
21.2.2011 píšeme z Biologie z TRÁVICÍ SOUSTAVY.
TS

Test z fyziky 21.2.2011

15. února 2011 v 21:14 Testy
21.2.2011 píšeme z fyziky z celé elektřiny.

Test z chemie 21.2.2011

15. února 2011 v 21:13 Testy
21.2.2011 píšeme z chemie od uhlovodíku (hodina 31.) až po naftu.
Související články:

TEST ZE ZĚMEPISU !!!

13. února 2011 v 15:20 | Lukáš
Zítra, 14.2.2011 píšeme ze zeměpisu - ZÁPISKY SI STÁHNĚTE >>TADY<<

Test z matematiky

13. února 2011 v 15:05 Testy
Píšeme z nerovnic.

Pár příkladů na procvičení:

5y-3<2
Postup
5y-3<2
5y<5
y<1
 yє(-∞, 1)


5(3y+2)<25
Posup:
5(3y+2)<25
15y+10<25
15y<15
y<1
 yє(-∞, 1)

7-12y<19+8y
Postup:
7-12y<19+8y
7-20y<19
-20y<12
y<-0,6
yє(-0,6;∞)


Suplování na 10.2.211

9. února 2011 v 17:51 Suplování
Nic se nemění, akorát si neberte angličtinu, protože jdeme druho hodinu na divadlo. Jinak je všechno normálně -myslím

Test ze zeměpisu - 14.2.2011

9. února 2011 v 17:49 Testy
Píšeme od průmyslu až do konce - je toho hodně, asi se zbláznil

Úkol na dějepis na 10.2.2011

9. února 2011 v 17:47 Zadání úkolů
Něco základního o Napoleonovi (kdy a kde se narodil, kdy a kde zemřel + 3 bitvy)

Vypracování ČJ

5. února 2011 v 18:57 | Iva
42/4
příjemnější - příjemně
vzájemnější - vzájemně
vědomější - vědomě
střídmější - střídmě
skromnější - skromně
jemnější - jemně
strmější - strmě
tajemnější - tajemně
rozumnější - rozumně
známější - známě

42/5
Rozběhli jsme se k autobusu, který přijížděl na kruhový objezd. Nalila si do vany pěnu do koupele. Slyšeli jste někdy výraz výměnek? Chovej se skrom a nikdy se vědomě nad nikoho nevyvyšuj. Mrzí mě, že jsi zapoml na naši domluvu. Naše sousedka žije velmi osaměle. Objednali jsme si žloutkový věneček a ovocnou pěnu. Strýček šel na ryby a zapoml si doma podběrák. Na Staré bělidlo dojdeme samozřejmě pěšky. Všichni kromě mě příklad hravě vypočítali.

43/8
a) RABAT a JELEN
b) RADAR, DARMOŠLAP, DAR
    POHON, NÁHON, HONITBA
    LŽÍCE, SVÍCE, PLÍCE
    KLATBA, LATINA, MLAT
c) KONSTRUKCE, KONSTANTA, KONSTERNACE

Rozvrh hodin

4. února 2011 v 18:20

------1.------
------2.------
------3.------
------4.------
------5.------
------6.------
------7.------
-----8.-----
PO
CHM/DTV
CHTV/DM
ČJ
CH
F
Z
IV2
IV1
ÚT
AK/Shry
BI
M
D
FJ/NJ
AJ


ST
M
ČJ
CH
AJ
FJ/NJ
VV2/HV1
VV1/VV2

ČT
ČJ
Z
D
AJ
OV
M


F2/ČJ1
F1/ČJ2
FJ/NJ
AJ
BICH/TVD
BID/TVCHSuplování na 7.1.2011

4. února 2011 v 18:15 Suplování
7. 1. 2011 odpadá 7. a 8. hodina

Rozvrh hodin na 7.2.2011

3. února 2011 v 17:31
 1. Matematika - ch / Tělocvik -d
 2. Tělocvik - ch / Matematika - d
 3. Český jazyk
 4. Chemie
 5. Fyzika
 6. Zeměpis
 7. Informatika
 8. Informatika
POZOR !!! - informatiku mají jako první 2. skupina !!!

Suplování na 3.2.2011

2. února 2011 v 15:20 Suplování
Mění se akorát, že máme místo dějepisu FYZIKU.

Program školního roku na 2. pololetí

2. února 2011 v 15:18 Program roku
1.2.úterýZahájení výuky ve druhém pololetí
4.2.pátekPololetní prázdniny
28.2-6.3.
Jarní prázdniny
14.4. čtvrtekČtvrtletní porada a třídní schůzky
21.4.-22.4.
Velikonoční prázdniny
25.4.pondělíVelikonoce
26.4.úterýPřijímací zkoušky,1.termín
27.4.středaPřijímací zkoušky,2.termín
9.-15.5.čtvrtekÚstní maturitní zkoušky (státní i školní část)
30.5-7.6.
Písemná část státních maturitních zkoušek
20.6. pondělíZveřejnění výsledků maturit (nejzazší termín)
23.6.čtvrtekPředávání maturitních vysvědčení
27.6.pondělíZávěrečná klasifikační porada
30.6.pondělíPředávání vysvědčení za II. pololetíSuplování na 2.2.2011

1. února 2011 v 16:23 Suplování
První hodina odpadá francouzštinářům - němčináři ji mají
Na angličtinu jsme spojení a máme Votrubcovou
to je všechno...